PRODUKTY

Kompletna więźba dachowa:
- krokwie
- słupy
- murłaty
- płatwie
- jętki
Elementy do budowy domów
w konstrukcji szkieletowej
- słupy ścian
- elementy podwalin
- belki stropowe
- krokwie
Wszystkie produkty wykonane są na podstawie dokumentacji dostarczonej przez klienta oraz zgodnie z obowiązującymi normami.